காரைநகர் படகு கட்டும் தொழிற்சாலையை செயற்படுத்துவதற்கு அமைச்சர் டக்ளஸ் திட்டம்

காரைநகர் படகு கட்டும் தொழிற்சாலையை உடனடியாக செயல்படுத்துவது தொடர்பில் ஆராயுமாறு கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளைக் கேட்டுள்ளார்.

அத்துடன், சீநோர் நிறுவனத்தின் ஊடாகப் பயணிகள் போக்குவரத்து படகுகளை உருவாக்கி அவற்றைக் கொழும்பில் பயணிகள் போக்குவரத்தில் ஈடுபடுத்துவதற்கு ஜனாதிபதி திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், அந்த வேலைத் திட்டம் தொடர்பிலும் ஆராயுமாறு அமைச்சரினால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கடற்றொழில் அமைச்சின் செயற்றிட்ட ஆய்வு மற்றும் மீளாய்வுக் கூட்டம் நேற்று மாளிகாவத்தையில் அமைந்துள்ள அமைச்சு மாநாட்டு மண்பத்தில் இடம்பெற்றது. இதன்போது சீநோர் அதிகாரிகளிடம் அமைச்சர் இந்த விடயங்களைத் தெரிவித்தார்.

மேலும், சீநோர் நிறுவனத்தின் படகு கட்டும் செயற்பாடுகள் கடந்த காலத்தில் வினைத் திறனுடன் மேற்கொள்ளப்படாமையால் அவற்றின் நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் அந்த நிறுவனம் பற்றிய நன்மதிப்பும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகச் சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா, இழந்த நன்மதிப்பை மீண்டும் ஏற்படுத்திக்கொள்வதற்கு, பயணிகள் படகுகளை உருவாக்கி கொழும்பு நகரில் பயணிகள் போக்குவரத்துக்குப் பயன்படுத்தும் ஜனாதிபதியின் திட்டத்தைச் சந்தர்ப்பமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர் கூறினார்.

காரைநகரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறிய ரகப் படகுகளை உருவாக்கும் உட்கட்டுமானங்களைக் கொண்ட தொழிற்சாலையை உடனடியாக செயற்படுத்துவதன் மூலம் சிறிய ரகப் படகுகளை உருவாக்க முடியும் எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.