20 ஆவது திருத்தச் சட்டவரைவு எதிர்வரும் 22 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்படும்

20ஆவது திருத்தச் சட்டவரைவு எதிர்வரும் 22ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது எனத் தெரியவருகின்றது.

அரசமைப்பின் 19 ஆவது திருத்தச் சட்டத்தை இல்லாதொழித்து, நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதியிடம் அதிகாரங்களைக் குவிக்கும் விதத்திலான 20ஆவது திருத்தச் சட்டவரைவு வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், 20ஆவது திருத்தத்தில் உள்ள சில சரத்துகளுக்கு எதிர்ப்புகள் வலுத்துள்ளன. குறிப்பாக, இரட்டைக் குடியுரிமை தொடர்பில் ஆளுங்கட்சிக்குச் சார்பான அமைப்புகள்கூட விசனம் வெளியிட்டுள்ளன.

இவ்வாறான விடயங்களை பாராளுமன்றத்தில் குழுநிலை விவாதத்தின்போது அரசு திருத்தக்கூடும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது. செப்ரெம்பர் மாதத்துக்கான இரண்டாவது நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் எதிர்வரும் 22ஆம் திகதி ஆரம்பமாகின்றது.

அன்றைய தினமே நீதி அமைச்சரால் முதலாம் வாசிப்புக்கென ’20’ சபையில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது.