முதல் காற்றாலை மின் நிலையத்தை மன்னாரில் திறந்தார் பிரதமர் மஹிந்த

நாட்டின் தேசிய மின் கட்டமைப்பில் 103.5 மெகாவோட் திறனை இணைக்கும் மன்னார் தம்பபவனி இலங்கையின் முதலாவது காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையம் நேற்றுப் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

சர்வ மதத் தலைவர்களின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக் கொண்ட பிரதமர், நினைவுப் பலகையைத் திறந்து வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து இலங்கையின் முதலாவது காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையமான தம்பபவனி மக்கள் பாவனைக்காக கையளிக்கப்படும் வகையில் காற்றாடிகள் செயல்படுத்தப் பட்டன.

மன்னார் முதல் நடுக்குடா வரையான 30 கிலோமீற்றர் அடி சக்தி பரிமாற்ற அமைப்புடனான இந்த மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் மூலம் நடுக்குடா முதல் அநுராதபுரம் வரை வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணம் உள்ளிட்ட முழு மின் கட்டமைப்புக்கும் 103.5 மெகா வோட் திறன் இணைக்கப்படவுள்ளது.

மன்னார் கடற்கரையில் 13 கிலோமீற்றர் தூரத்துக்கு 150 ஹெக்ரேயர் நிலப்பரப்பில் இந்த மின் உற்பத்தி நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 400 மில்லியன் மின் அலகுகளை உற்பத்தி செய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இரண்டு இலட்சத்துக்கும் அதிகமான குடும்பங்களுக்கு மின்சாரம் விநியோகிக்கும் வகையிலான இந்த தம்பபவனி காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையமானது, இதுவரை அமைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய புதுப்பிக்கத்தக்க மின் உற்பத்தி நிலையமாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.