மஹர சிறைக் கலவரத்தை அடக்க அனுப்பப்பட்ட 150 அதிரடிப்படையினர் தனிமைப்படுத்தல்

மஹர சிறைச்சதலைக் கலவரத்தை அடக்குவதற்காக அனுப்பப்பட்ட விஷேட அதிரடிப்படையின் டி.ஐ.ஜி. வர்ண ஜயசுந்தர உட்பட 150 அதிரடிப் படையினர் உடனடியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

மஹர சிறைச்சாலையில் ஞாயிறு இரவு ஆரம்பமான கலவரத்தை அடக்குவதற்காக இந்தப் படையினர் அங்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தனர்.

சிறைச்சாலையில் இருந்த கைதிகளில் பெரும்பாலானவர்கள் கொரோனா தொற்றுக்கு இலக்கானவர்களாக இருந்தமையையடுத்தே அதிரடிப் படையினரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.