அலரி மாளிகை முடக்கப்பட்டது- என்னாலும் செல்ல முடியவில்லை; உண்மையை போட்டுடைத்தார் பஸில்

பிரதமரின் உத்தியோகபூர்வ வாசஸ்தலமான அலரிமாளிகை முடக்கப்பட்டுள்ளது. நான் கூட அங்கு சென்று பணியாற்ற முடியவில்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் பஸில் ராஜபக்ஷ கொழும்பிலிருந்து வெளியாகும் ஆங்கில வார இதழ் ஒன்றுக்குத் தெரிவித்துள்ளார்.

அலரிமாளிகை முடக்கப்படவில்லை என பிரதமரின் ஊடகச் செயலாளார் தெரிவித்துள்ளமை குறித்தும் அவர் கடும் சீற்றம் வெளியிட்டுள்ளார். பிரதமரின் ஊடகச் செயலாளர் கூறுவது முற்றிலும் பொய் என்று கூறியுள்ளன பஸில் ராஜபக்ஷ, அலரி மாளிகை முற்றாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. என்னால் அங்குள்ள அலுவலகங்களைப் பயன்படுத்த முடியவில்லை என்றும் சொன்னார்.

உண்மையை அறிய விரும்பினால் நீங்கள் யாரையாவது அனுப்பிப் பார்க்கலாம். அந்தப் பகுதி முற்றாக மூடப்பட்டுள்ளது. பணியாளர்களை வீட்டிலிருந்து பணிபுரியுமாறு கேட்கப்பட்டுள்ளனர். பிரதமரின் ஊடகச் செயலாளருக்கு தான் என்ன செய்கின்றேன் என்பது தெரியாது. உண்மைக்குப் புறம்பான விடயங்களைத் தெரிவிப்பதன் மூலம் பிரதமரின் பெயருக்கு களங்கத்தையும் அவருக்கு தர்மசங்கடமான நிலையையும் ஏற்படுத்துகின்றனர்.

என்னைப் பற்றி அவர்கள் தெரிவித்ததும் பிழையான விடயங்கள். அவ்வாறு நடந்திருக்கக் கூடாது. அவர்களுக்கு அதற்கான அனுமதியில்லை. பிரதமர் எதனையும் மறைக்க விரும்புபவரில்லை. அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் வெளிப்படையானவர். முகத்துக்கு நேரே பேசுபவர். நாங்கள் வெளிப்படையானவர்களாக மக்களிடமிருந்து உண்மைகளை மறைக்காதவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

உண்மையை மறைப்பதால் என்னபயன்? பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ கூடமுடக்கலின் பின்னர் அலரிமாளிகைக்குச் செல்லவில்லை என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.