சர்ச்சையை உருவாக்கியிருக்கு சந்திரிகாவின் வாழ்த்துச் செய்தி

முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா குமாரதுங்க, அமெரிக்க புதிய ஜனாதிபதி மற்றும் துணை ஜனாதிபதி ஆகியோருக்கு வாழ்த்துதல் கூறியுள்ளார்.

அவரது வாழ்த்துதல் அடங்கிய பதிவு தற்போது பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

“மன்னர்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்தால் மக்களுக்கான ஒரே பாது காப்பு ஜனநாயகம் மட்டுமே என்பதை அமெரிக்கர்கள் நிரூபித்து விட்டார்கள்” என்ற வாழ்த்து வசனம் மூலம் மறைமுகமாக இலங்கையின் தலைமையையும் சந்திரிகா அம்மையார் சாடியிருக்கின்றார் என்று கூறப்படுகிறது