உறவுகளை வலுப்படுத்த உங்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற எதிர்பார்க்கிறேன் – பைடனுக்கு கோட்டா வாழ்த்து

அமெரிக்காவின் 46ஆவது ஜனாதிபதியாகத் தெரிவு செய்யப்பட் டுள்ள ஜோபைடனுக்கு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதி தனது ருவிட்டர் தளத்தில்இவ்வாறு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

“வரலாற்று ரீதியிலான உங்களது வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்கள் ஜனாதி பதி ஜோபைடன். எமது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு உறவுகளை வலுப்படுத்த உங்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற எதிர்பார்க்கின்றேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.